x Hlavní město zveřejňuje konečný seznam všech podniků podpořených programem COVID Praha

detail obrázku